Share:

Poslovni centar elnos bi

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pipelife - Poslovni centar Elnos BL

Izvođač radova: Elnos BL - Beograd

Materijal: PPR i PE cevi i fiting, PPHT i PP korugovane kanalizacione cevi, "ECOBOX" uređaj za  

                 prečišćavanje fekalnih otpadnih voda.

 

Za projekat izgradnje poslovnog objekta jedne od vodećih elektroenergetskih kompanija „ELNOS“ iz Banja Luke, površine oko 4.000 m2, u Beogradu, Pipelife je pored PPR i PE vodovodnih, PPHT i PP korugovanih kanalizacionih cevi, isporučio i „ECOBOX“ uređaj za prečišćavanje fekalnih otpadnih voda.

Isporučeniuređaj je deo ECO segmenta proizvodnog programa Pipelife za tretiranje otpadnih voda, separatora ulja, masti, nečistoća i mulja.

„ECOBOX/AIR-EW16“ je uređaj za prečišćavanje fekalnih otpadnih voda čija se tehnologija sastoji od nekoliko faza: mehaničke faze taloženja mulja; biološke faze nitrifikacije tj. pretvaranja azotnih jedinjenja u nitrate i nitrite u aerobnoj srediniodn. denitrifikacije – pretvaranja nitrata u slobodni azot i kiseonik u ukupnom trajanju ciklusa od 8 časova. U zavisnosti od tipa postrojenja , čišćenje se vrši 1 – 2 puta godišnje.

Efekat prečišćavanje je veoma visok i iznosi 98%.

Kapaciteti „ECOBOX“ postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda dimenzionišu se na osnovu projektovanog broja korisnika sistema i mogu biti predviđeni za eksploataciju od strane: 4-6, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225 i 250 korisnika (ljudi).                         

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera