Share:

Rafinerija Pančevo

Cable protection product mood pictures

Pipelife - Rafinerija Pančevo

Izvođač radova: Deneza M

Materijal: PVC Cevi SN4, SN8 i JUMBO PVC SN16 DN110 - DN400 mm        

 

Za projekat rekonstrukcije i modernizacije Rafinerije nafte u Pančevu, čiji su investitori „Naftna industrija Srbije“ (NIS) i američka kompanija „CB&I Lummus“, a izvođač radova „DENEZA M Inženjering“ iz Beograda, PIPELIFE je isporučio cevni materijal za deo razvoda podzemnih kanalizacionih instalacija unutar granica postrojenja.

Isporučene su PVC kanalizacione cevi promera DN 110 – DN 400mm, klasa prstenaste krutosti SN4, SN8 i SN16 (KN/m2), uz odgovarajuće fitinge, u ukupnoj dužini od oko 1.000m.

PIPELIFE Jumbo PVC cevi prstenaste krutosti SN16 (KN/m2), su dvoslojne kanalizacione cevi sa korugovanim spoljašnjim slojem i glatkim unutrašnjim slojem, integrisanim mufom i zaptivnim gumama, u svemu prema EN 13476 odnosno DIN 16961. Krajevi cevi su oslobođeni korugovanog PVC sloja, pri čemu se spajanje cevi odvija analogno jednoslojnim PVC cevima po sistemu „muf-naglavak“.

Cevi se upotrebljavaju prilikom ekstremnog saobraćajnog opterećenja u uslovima male dubine ukopavanja, npr. aerodromske piste, specijalni industrijski objekti i sl.                                                                                                             

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera