Rekonstrukcija kanalizacione mreže, Pančevo

Share:

pancevo

Pipelife - rekonstrukcija kanalizacione mreže u Pančevu

Izvođač radova: Finnet inženjering, Pančevo

Materijal: PP Korugovane cevi PRAGMA SN8, DN600

 

Za projekat rekonstrukcije kanalizacione mreže u starom gradskom jezgru u Pančevu – ulice Štrosmajerova, Vuka Karadžića i Ignjata Barajevca, Pipelife je isporučio ukupno 270 metara Pragma polipropilenskih dvoslojnih korugovanih cevi promera DN600 mm uz prateće fitinge.

Isporučene cevi su polipropilenske (PP) dvoslojne korugovane - rebraste kanalizacione cevi sa glatkim (svetlijim) i profilisanim (tamnijim) spoljnim zidom, prstenaste čvrstoće SN8 (KN/m2).

Namenjene su za izgradnju infrastrukturnih objekata odnosno sistema javne – spoljne kanalizacije, odvodnje industrijskih otpadnih voda, zaštitu telekomunikacionih kablova, drenažu i sl. Proizvode se u dužinama 3 i 6 m, u sledećem dijapazonu prečnika: DN160, DN200, DN250, DN315, DN400, DN500, DN600, DN800 i DN1000 mm, uz odgovarajuće fazonske komade – fitinge, u svemu prema standardu SRPS EN 13476 – 1 odn. SRPS EN13476 – 3.            

Pančevo

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera