Share:

sanacija kolektora - sombor

Pipelife - sanacija kolektora DN1000, Sombor

Izvođač radova: JPK"Vodokanal" Sombor

Materijal: Cevi PRAGMA SN8 DN1000 ID   

 

Za projekat sanacije kanalizacionog kolektora na kojem je došlo do deformacije i kolapsa dela postojećeg cevovoda od spiralnomotanih (PE) polietilenskih cevi koje su bile u procesu eksploatacije svega nekoliko godina, Pipelife je isporučio Pragma polipropilenske dvoslojne korugovane cevi promera DN1000 mm. Izvršena je zamena ukupno 66 metara cevovoda.

Isporučene cevi su polipropilenske (PP) dvoslojne korugovane - rebraste kanalizacione cevi sa glatkim (svetlijim) i profilisanim (tamnijim) spoljnim zidom, prstenaste čvrstoće SN8 (KN/m2).

Namenjene su za izgradnju infrastrukturnih objekata odnosno sistema javne – spoljne kanalizacije, odvodnje industrijskih otpadnih voda, zaštitu telekomunikacionih kablova, drenažu i sl. Proizvode se u dužinama 3 i 6 m, u sledećem dijapazonu prečnika: DN160, DN200, DN250, DN315, DN400, DN500, DN600, DN800 i DN1000 mm, uz odgovarajuće fazonske komade – fitinge, u svemu prema standardu SRPS EN 13476 – 1 odn. SRPS EN13476 – 3.                                                                                                 

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera