Share:

Važan aspekt za merenje održivosti proizvoda: životni vek

Septembar, 2019 | 1.5 min

Dug životni vek nije koristan samoiz ekonomskih razloga, već i u pogledu ekološke održivosti. TEPPFA i PE100+ objavili su dokument, koji potvrđuje da se za PE čvrste cevi za cevovode pod pritiskom, može očekivati da traju duže od 100 godin. 

Čvrstozidne PE ceviza cevovode pod pritiskom imaju dosta prednosti. Pouzdane su, otporne i lako se ugrađuju (i bez rova). Ali, u pogledu održivosti one su pobednici!

Procena životnog ciklusa cevi za proračun i poređenje uticaja na životnu sredinu

Procena životnog ciklusa (LCA) je standardizovana metoda za procenu uticaja materijala na životnu sredinu i za pravično poređenje između alternativnih materijala. Pokazuje uticaj na životnu sredinu tokom celog životnog veka proizvoda, od vađenja sirovine, preko proizvodnje, dizajniranja sistema, transporta, ugradnje, itd. do kraja životnog veka (npr.recikliranja).

Životni vek (korišćenje) - aspekt održivosti 

Jedan od aspekata koji se razmatraju u Proceni Životnog Ciklusa (LCA) je radni vek. To se odnosi na dužinu vremena kada proizvod zaista može da radi. Budući da je polietilen razvijen početkom 50-ih godina prošlog veka, nemamo cevi koje bi mogle da posluže 100 godina i više, pa kako bi smo mogli znati? 

  • Istraživanje
  • Proračuni eksploatacije
  • Izveštaji o iskopavanju

Evropska asocijacija za plastične cevi TEPPFA i PE100+ objavila je stav o radu koji nudi dobar sažetak osnove dizajna PE sistema pod pritiskom, standarda, normi i primera iz stvarnog života. Mnogo PE cevi prešlo je 50-70 godina radnog veka, a neke su i danas u upotrebi. Proizvodi su od tada unapređeni, tako da nam kombinacija izveštaja o iskopavanjima, istraživanja i proračuna govori da današnje generacije PE najverovatnije imaju vek trajanja od jednog veka i više.

Ako uvažimo činjenicu da se PE može reciklirati više puta, to nas dovodi do životnog veka od nekoliko stotina godina...ali ovo vredi druge priče. 

Za više informacija o uticaju naših sistema na životnu sredinu, pogledajte našu Deklaraciju o uticaju proizvoda na životnu sredinu, koji proizilaze iz prava Procene Životnog Ciklusa (LCA).

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera