Share:

Kapilarno navodnjavanje pomoću Raineo Stormbox sistema

Boeri Project with green

Pipelife Serbia podržao je Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu u eksperimentalnoj postavci za navodnjavanje u urbanim sredinama, donacijom 10 Stormbox kutija i podrškom pri ugradnji. Kroz dugogodišnju saradnju sa Univerzitetom, Pipelife je pružio obuku studenatima na temu plastičnih materijala i njihove primene i sistemima za snabdevanje vodom i kanalisanje.

Ovim eksperimentom je utvrđena pogodnost Pipelife Stormbox kutija kao elementa za navodnjavanje koji štedi vodu za potrebe ozelenjavanja javnih površina. Ponovna upotreba kišnice predstavlja ključno rešenje za uštedu izvora pitke vode. Umesto da se koristi pitka voda iz slavine, kišnica bi se sakupljala i koristila za premošćavanje suvih perioda.

kapilarno navodnjavanje

povećanje urbanog zelenila - manja potrošnja vode

Urbano ozelenjavanje je izuzetno važno za poboljšanje kvaliteta života u gradovima, borbu protiv zagađenja vazduha, kao i održavanje biodiverziteta. Međutim, nema lepe zelene boje bez znatne količine vode.

Da bi podstakli urbano ozelenjavanje i održivo upravljali zelenim površinama, gradovi moraju da usvoje praksu štednje vode. Sakupljanje kišnice sa vodonepropusnih površina, poput krovova, i njeno skladištenje za ponovnu upotrebu, moglo bi uštedeti milione kubnih metara pijaće vode na godišnjem nivou. U kombinaciji sa tehnikama koje štede vodu, možemo još više smanjiti vodeni otisak naših gradova. 

POVRŠINSKO NAVODNJAVANJE ZA URBANO OZELENJAVANJE

Kapilarno navodnjavanje pripada porodici metoda površinskog navodnjavanja i za njega se kaže da je jedna od tehnika ušteda vode. Zasnovano je na principu izvlačenja vode iz podzemnog rezervoara u područje korena biljaka kapilarnim dejstvom . Metoda obezbeđuje autonomno pasivno navodnjavanje prema potrebama biljaka i kao rezultat toga štedi vodu. 
Još jedan razlog zašto je podzemno kapilarno navodnjavanje tako efikasno, jeste zbog manjeg isparavanja.

testiranje ponovne upotrebe kišnice i kapilarno navodnjavanje pomoću Pipelife raineo stormbox kutija

Pipelife Serbia godinama sarađuje sa Univerzitetom u Beogradu, a studenti koriste tehničke kataloge Pipelife, kao dodatni materijal i podršku za svoje studije u oblasti plastičnih materijala, statičkih proračuna cevovoda, upravljanja vodom, menadžmenta kišnog oticaja i ponovnoj upotrebi, itd.
U saradnji sa Pipelife Serbia, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu postavio je tri eksperimentalne retenzije ispred zgrade fakulteta, kako bi testirao da li bi se kapilarno navodnjavanje kišnicom sačuvanom u Raineo Stormbox retenziji moglo koristiti za samostalno zalivanje biljaka u urbanim zelenim površinama.
 
 
Za eksperiment su iskopane tri jame na travnjaku ispred zgrade fakulteta:
  • jedna jama samo sa travom
  • jedna jama sa Pipelife Raineo Stormbox 5 kutija, na dubini od 30cm od kote terena, bez kanapa
  • jedna jama sa Pipelife Raineo Stormbox 5 kutija, na dubini od 30cm od kote terena, sa kanapima.

INSTALIRANJE RAINEO STORMBOX SISTEMA 

Denisa Đorđević, menadžer proizvoda za kompaniju Pipelife Serbia, je bila na licu mesta i razgovarala sa studentima o materijalima koji će se koristiti i objasnila način ugradnje.
 
Da bi se stvorio podzemni rezervoar za skladištenje kišnice, oba postavljena Raineo Stormbox sistema bila su obmotana PVC folijom sa donje i bočnih strana, dok je gornja strana retenzije bila pokrivena propusnim geotekstilom kroz koji padavine mogu ući u kutije i odakle voda kapilarnim delovanjem takođe može doći do korena biljaka. 
 
Tokom suvih perioda, kada nivo vode u rezervoaru previše padne, voda se može dopuniti kroz PVC cev koja je postavljena sa obe strane Pipelife Raineo Stormbox sistema. Otvori se takođe koriste za inspekciju i praćenje nivoa vode.
kutije stormbox

Pipelife RAINEO STORMBOX kutije pokazuju dobar potencijal za kapilarno navodnjavanje 

Tokom vremena fakultet je primetio da su obe površine sa Pipelife Raineo Stormbox sistemom mnogo zelenije i sa gušćom vegetacijom u poređenju sa prvom parcelom bez retenzije. Međutim, nije uočena veća razlika između retenzije sa kanapima za kapilarno penjanje i onom bez njega.
 
Ovi ohrabrujući rezultati pokazuju da su Pipelife Raineo Stormbox kutije, čak i bez dodataka, potencijalno rešenje za navodnjavanje urbanih zelenih površina, koje bi inače trebalo zalivati vodom iz gradskog vodovoda.
 
Svojim modularnim dizajnom, Pipelife Raineo Stormbox se mogu sastaviti na više načina, što može biti veoma korisno za komplikovane urbane bašte i uske trake travnjaka ili biljaka postavljne duž puteva. Uprkos tome što su lagane i jednostavne za rukovanje, Pipelife Raineo Stormbox kutije su veoma čvrste i izdržljive, i mogu se ugraditi sa minimalnim nadslojem pokrivke.

Denisa Đorđević, dig, product manager Pipelife Serbia

Oduševljeni smo rezultatima ovog eksperimenta i veoma srećni što smo mogli da podržimo Univerzitet u Beogradu da ovo istraživanje sa njihovim studentima master studija uspe. Ovi rezultati svedoče o tome šta je sve moguće uraditi, kako  bi smo pomogli da naši gradovi postanu bolji i zeleniji. Sigurni smo da će to podstaći da se u više područja istraže dostupna rešenja za sakupljanje i ponovnu upotrebu kišnice, kako bi uštedeli na vodnim resursima.

Stormbox

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera