Share:

Marka kvaliteta

Marka-kvaliteta

U Beogradu, 30.05.2017. održan je prvi seminar sa temom ,,Strategija podizanja kvaliteta ugrađenih cevnih materijala u Srbiji'' u organizaciji udruženja „Marka kvaliteta Srbija”

Na seminaru je učestvovao Pipelife Serbia na kome je izložio svoja iskustva po pitanju održanja kvaliteta cevnih materijala u vodovodu.

Udruženje „Marka kvaliteta Srbija” je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarenja ciljeva u oblasti građevinarstva u Srbiji. Ciljevi udruženja su: Poboljšanje uslova života građana u Srbiji povećanjem kvaliteta ugrađenih materijala u građevinarstvu, edukacija građana i privrede, organizovanje aktivnosti na proveri kvaliteta utrošenih materijala, kao i zalaganje za promenu navika u pogledu korišćenja građevinskih materijala u kontekstu čuvanja prirodnih resursa.

Proizvođači koji bi želeli Marku kvaliteta morali bi da pristanu da kontrola tokom cele godine može pristupiti svakom gradilištu i prodajnom mestu radi uzimanja uzorka za proveru u ovlašćenim laboratorijama. Ukoliko se pojavi više od tri pojedinačna slučaja u kojima je dokazano da nije ispoštovan ugovoren kvalitet kompanija gubi marku i oglašava se na sajtu kontlorola, i dozvoljava da korisnioci usluga kontrolora dobiju pisanu informaciju o tome.

Razvoj fer konkurencije u proizvodnji i snabdevanju građana dobrim proizvodima na srpskom tržištu pod motom „Dobar kvalitet - dug vek” će biti jedan od prioriteta.                                                                                         

Marka-kvaliteta
Marka-kvaliteta

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera