Share:

Semmelrock & Pipelife prezentacija

Semmelrock-prezentacija

U organizaciji firmi Semmelrock i Pipelife održana je zajednička prezentacija pod naslovom „Ekološki sistemi parternog uređenja i odvodnje", sa ciljem usavršavanja rešenja za popločavanje urbanih sredina i efikasno odvodnjavanje.
Sisteme popločavanja firme Semmelrock, izlaganjem na temu „Popločavanje, primena i prednosti sistema", predstavio je Slobodan Bukvić, građ. inž.
Denisa Đorđević, dipl. inž. građ, predstavila je rešenja i sisteme kompanije Pipelife namenjene efikasnom odvodnjavanju popločanih površina, izlaganjem pod nazivom „EKO RAIN – odvodnjavanje popločanih površina".

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera