Share:

Stormbox-bioretenzija

Stormbox-bio

U sklopu pilot projekta za prikupljanje kišnih voda ugrađena je eksperimentalna instalacija Pipelife STORMBOX kontrolisanih bioretenzija. Manifestacija je održana 25. aprila 2018. u dvorištu Građevinskog fakulteta ispred hidrauličke laboratorije, kao deo projekta tehnološkog razvoja Ministarstva nauke.

STORMBOX sistemi su korišćeni kao podzemne retenzije vode koje omogućavaju da se ublaže poplave i rasterete kanalizacioni sistemi u kišnim periodima, a u sušnim periodima voda iz retenzija pomaže biljnom svetu u urbanim sredinama da preživi sušno leto.

U okviru eksperimentalnog sliva planirana su 3 polja, 2 sa Pipelife STORMBOX sistemima i jedno kontrolno polje neporemećene sredine. U okviru polja sa STORMBOX sistemima, u jednom polju su stavljeni sintetički kanapi, za koje su prethodno urađeni eksperimenti i utvrđeno je da na dobar način mogu da pomognu da se voda kapilarno penje ka zemljanoj sredini. Na taj način može da se iskoristi ukupni kapacitet podzemne retenzije i da se ovlaži zemljište na kome rastu biljke.

Posle nekoliko meseci osmatranja primećeno je da su polja iznad STORMBOX sistema značajno zelenija.                    

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera