Share:

Studentska ekskurzija - Botevgrad 2017.

Botevgrad-2017

I ove godine, studenti završne godine Građevinskog fakulteta iz Beograda su obišli Pipelife fabriku u Botevgradu, gde su se upoznali sa osnovnim tehnologijama I metodama prozvodnje PVC, PP I PE cevi kao i PP šahtova, separatora i prepumpnih stanica. Takođe su prisustvovali ispitivanjima kvaliteta materijala u sertifikovanoj laboratoriji u krugu fabrike. Prezentacija na kraju obilaska, nezaobilazno druženje I obilazak Sofije, upriličili su da ovaj događaj postane nezaboravna stručna ekskurzija.

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera