Share:

Dalji korak ka kružnoj ekonomiji

Septembar, 2019 | 1.5 min

20.Septembra 2019., evropske kompanije, trgovinske organizacije i javni organi, koji predtavljaju celokupne lance vrednosti plastike, okupili su se u  Briselu kako bi potpisali Deklaraciju o savezu kruženja plastike.

 Deklaracija o savezu kruženja plastike podržava ambiciozni cilj evropske komisije da godišnje uključi najmanje10 miliona tona reciklirane plastike u proizvodnju novih proizvoda u Evropi do 2025.godine. TO će pomoći da se smanji količina plastičnog otpada i dovede nas korak bliže cirkularnoj ekonomiji. Kao aktivan TEPPFA član, i kao proizvođač plastičnih cevnih sistema, Pipelife se, takođe, obavezao da će učestvovati u tim zajedničkim naporima.

Fausto Bejarano, predsednik TEPPFA : "Deklaracija je značajan korak napred za našu industriju. Njen globalni doseg i podrška Evropske komisije na visokom nivou priznaju da plastika ima važan doprinos dobrobiti društva dana i u budućnosti. Mi smo krenuli na uzbudljivo putovanje i članovi TEPPFA ostaju posvećeni našoj ulozi u postizanju ukupnih ciljeva."

Samonametnuti cilj u vezi sa recikliranjem plastike

Kada je reč o održivosti životne sredine , Pipelife ima velike ambicije. Pored toga što se obavezujemo na ciljeve koje su postavile javne vlasti, kao i na podršku udruženjima i interesnim grupama, volimo da se izazivamo postavljanjem sopstvenih ekoloških ciljeva. Naša "Sustainability Roadmap 2015-2020" predstavlja svesnu, samonametnutu posvećenost kontinuiranom poboljšanju naših ekoloških, socijalnih, društvenih i ekonomskih performansi tokom čitavog procesa stvaranja vrednosti. Jedan od njegovih ciljeva je i povećanje povećanje procenta recikliranih materijala koje koristimo za proizvodnju novih cevi.

U 2015-oj, postavili smoza cilj povećanje količine reciklirane plastike sa 64 na 70 kg po toni novoproizvedenog proizvoda do 2020.godine. Sa preko 75kg sekundarne sirovine koja se koristi po toni, ovaj cilj je dostignut i premašen u 2018.godini. Uzimajući u obzir važnost ove teme, postavili smo novi i još ambiciozniji cilj: Do 2020. želimo da koristimo najmanje 90kg recikliranog materijala po toni novog proizvoda.

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera