Share:

Da li se isplati navodnjavanje kukuruza sistemom kap po kap?

07. септембар 2022

Kako su ekstremni vremenski uslovi sve češća pojava, predviđanje kvaliteta i prinosa useva postaje sve teže za poljoprivrednike širom Evrope — čak i kada su u pitanju vrste useva koje su poznate kao vrste sa visokim prinosom. Da bi uprkos izazovima obezbedio žetvu visokog prinosa, poljoprivrednik iz Fundulee u Rumuniji odlučio je da testira sistem za navodnjavanje kap po kap. Da li je to bila uspešna investicija? 

OD PROJEKTA DO INSTALACIJE – KOMPLETNO REŠENJE ZA NAVODNJAVANJE

Od ukupne površine od 30 ha, za test je izabrano 10 ha kukuruza, što je omogućilo direktno poređenje između navodnjavanih oranica i nenavodnjavanih polja. Nakon što je farmer podelio svoju viziju i želje sa ekspertom PIPELIFE Irrigation Solutions, projektovano je najsavremenije rešenje za navodnjavanje koje uzima u obzir uslove na terenu, uključujući vrstu useva, zemljište, padavine, primenu đubriva, izvore vode, itd. Nakon pažljivog razmatranja svih opcija, odabrano je jednostavno rešenje – navodnjavanje kap po kap. Na osnovu postojećeg izvora vode i pumpe predložena je neophodna oprema sa svim potrebnim elementima. Instaliran je samočisteći disk filter za uklanjanje čestica prljavštine i zemlje koje bi mogle izazvati začepljenje sistema. Nakon filtriranja nečistoća, glavni i sektorski cevovodi dopremaju vodu do svake biljke

 

Close up of food corn on green field, sunny outdoor background

Traka za navodnjavanje kap po kap je položena na zemlju u svakom drugom redu useva. Poljoprivrednik je uz pomoć Pipelife stručnjaka odlučio koliko vode treba da se isporuči kroz cevi kap po kap, a razmak između kapaljki je prilagođen u skladu sa tim.

Blagovremeno postavljanje sistema je ključno za uspeh ovakvog sistema. Postavljanje se mora izvršiti u ranim fazama rasta biljaka kako bi kukuruz imao dovoljno vremena da se razvije. Kada biljke imaju 6-8 listova, trake za kap po kap se moraju položiti na zemlju i odmah pustiti u rad.

Sve je bilo dobro isplanirano, a proces instalacije trajao je samo tri dana. U periodu od dva meseca kukuruz je zalivan svakih osam dana.

ČETIRI DO ŠEST PUTA VEĆI PRINOSI

Uprkos izazovnim uslovima, kao što su odložena i preduboka setva, hibrid kasnog kukuruza i ekstremne temperature, rezultati govore sami za sebe. Navodnjavano polje imalo je prinose od 12–14 tona/ha, u poređenju sa 2–3 tone/ha na nenavodnjavanim poljima kukuruza. Ugradnjom sistema za navodnjavanje kap po kap postignuti su prinosi 4-6 puta veći od uobičajenih količina.

DUGOROČNA SARADNJA U BUDUĆNOSTI

Uz razumna početna ulaganja, sistem se isplatio u prvoj godini. U narednim sezonama biće potrebna zamena samo trake kap po kap, a sam sistem zahteva minimalno održavanje. Imajući PIPELIFE kao pouzdanog partnera, poljoprivrednik se može pouzdati da će uvek dobiti najbolji mogući savet.

I pogodite šta? Poljoprivrednik je više nego uveren da će u budućnosti svoj sistem za navodnjavanje proširiti na celih 30 ha. Kliknite ovde da biste stupili u kontakt sa svojim lokalnim PIPELIFE stručnjakom i saznali kako možete imati koristi od PIPELIFE rešenja za navodnjavanje.

navodnjavanje kukuruza Ro

Podaci o projektu:

Površina: 10ha

Tip useva: kukuruz

Mesto: Fundulea, Rumunija

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera