Share:

Bronza za “Održive inovacije” - čestitamo Pipelife Netherlands!

Oktobar, 2019 | 2 min

17.Oktobra na međunarodnom sajmu plastike i gume K-2019 u Düsseldorf-u, Nemačka, Pipelife Netherlands je proglašen za dobitnika bronzane medalje u kategoriji "Održive inovacije"  Inovyn nagrada. Koncept koji je pobedio zove se "Cev sa 3 života". Ovim konceptom recikliranje i ponovna upotreba produžavaju životni vek proizvoda na 300 i više godina.

Cev sa 3 života

U Pipelife, gasgasovodne cevi dobijaju drugi životni vek kada nisu više u upotrebi ili su dostigle kraj svog radnog veka, a onda mogu čak da dobiju i treći. PVC cevi mogu biti ponovo korišćene za proizvode kao što su kanali za električne kablove ili kanalizacione cevi.

Kako bi maksimalno iskoristio reciklažu, Pipelife se udružio sa kompanijom Alliander, mrežnim operatorem, koji upravlja trećinom (i više) holandske gasne mreže od 40 000km. Radovi na održavanju, podešavanju i zameni dešavaju se svakodnevno. Neki od materijala iz gasne mreže mogu se ponovo koristiti. PVC gasne cevi, na primer, mogu biti prerađene u sirovinu za proizvodnju cevi za zaštitu kablova. One mogu da sadrže do 80% recikliranog materijala. Ovo se već praktikuje u Pipelife i Allianderu. I podzemne gasovodne cevi ii ostaci materijala od preseljenja cevovoda i građevinskih radova s recikliraju i ponovo koriste.

Koncept ide još dalje: i cevi za zaštitu kablova se mogu ponovo obraditi na kraju njihovog životnog veka. Ovog puta, reciklirani materijal se koristi za izradu kanalizacionih sistema. Sve u svemu, PVC materijal se može ponovo koristiti do tri puta, tako da je radni vek materijala izuzetno produžen. kako PVC ima radni vek od najmanje 100 godina, ukupan radni vek materijala, teoretski  može biti produžen  na više od 300 godina. Sa konceptom "cevi sa 3 života"plastika dobija još dva tehnički izvodljiva životna ciklusa.

Inovyn nagrade 2019 za stimulaciju inovacija

Nagrade INOVYN dizajnirane su da stimulišu inovacije priznavanjem i promocijom važnih dostignuća u industriji plastike na globalnom nivou. Nezavisni odbor članova žirija izabrao je pobednika između , ne manje od 93 projekta iz više od 19 zemalja sveta koji su se prijavili za takmičenje za INOVYN nagradu 2019. To je bio rekordan broj!

Chris Tane, CEO INOVYN-a: "Inovacija je ključna za rast tržišta i održivi razvoj industrije vinila, i kao lider u proizvodnji vinila, još jednom smo zadovoljni što imamo čast da predstavljamo najbolje projekte iz celog sveta korz INOVYN Nagrade 2019."

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera