Share:

Navodnjavanje plantaža u Azerbejdžanu!

28.maj 2020.

Navodnjavanje sistemima kap po kap omogućilo je Azerbejdžanu održivo upravljanje resursima i otpornost hrane na spoljne uticaje. Prednost stvara preciznost Pipelife sistema za navodnjavanje kap po kap: cilj ovog rešenja za navodnjavanje je u velikoj meri očuvanje i poboljšanje proizvodnje hrane i sirovina ( npr.pamuka ), istovremeno štedeći na dragocenim resursima ( voda, hranljive materije), stvarajući nezavisnost od vremenskih uslova. 

Umesto da se nanosi poplava intenzivnim navodnjavanjem i oštećuje zemljište, leje se doziraju prilagođenom količinom vode i hranljivih sastojaka, vremenski precizno.

Poljoprivreda, kao najveći proizvođač vode u svetu, pre svega ratarska proizvodnja, je posebno osetljiva na vremenske krajnosti izazvane klimatskim promenama i smanjivanjem vodnih resursa. Sve više javnih tela, kao i sam poljoprivredni sektor, prepoznali su potencijal preciznog navodnjavanja kao jedan od stubova održivog upravljanja vodnim resursima, koji će dugoročno zaštititi i povećati kvalitetniju proizvodnju hrane. 

navodnjavanje-u-azerbejdzanu

Proizvođač u Azerbejdžanu se odlučuje za sigurnost rasta

Svojim centrom za navodnjavanje u Turskoj, Pipelife podržava ovaj neophodni trend prelaska na održivi rast useva, nudeći kompletne sisteme za navodnjavanje kap po kap od izvora do postrojenja, uključujući dizajn, znanje, iskustvo i podršku na svakom koraku. 

"Pored Turske, našeg glavnog tržišta za navodnjavanje, ceo region oko Crnog mora i Istočnog Sredozemlja sve više ima koristi od celovitih Pipelife rešenja za navodnjavanje, sa preko godina iskustva i stručnosti." objašnjava Harald Schwarzmayr, izvršni direktor kompanije Pipelife, i nastavlja:"Ova tržišta su spremna za prelazak na održivu poljoprivredu, koja dugoročno nudi veću ekonomsku i ekološku otpornost. Nedavni primer je velika porudžbina kupaca iz Azerbejdžana."  Imajući na umu sigurnost rasta useva i optimizaciju prinosa, ovaj veliki proizvođač hrane investirao je u Pipelife precizne sisteme za navodnjavanje.

Fabrika je prilagođena za potrebe tržišta

"U roku od samo mesec dana, uspeli smo da dizajniramo i isporučimo potpuno prilagođeno rešenje za skoro 1000ha voćnjaka, paradajiza i krastavaca", rekao je generalni direktor kompanije PŠipelife Turkey, Jilmaz Korap. 

To je moguće samo uz visok proizvodni kapacitet i najsavremenije proizvodne linije. Uvidevši rastuću važnost sektora i najbolje prilagođavanje budućim potrebama tržišta, Pipelife je dodao proizvodni pogon u Nidge-u, u Centralnoj Turskoj, koji je proizvodnju počeo u prvom kvartalu 2020.godine. Fabrika se zasniva na modularnom konceptu zgrade, koji će omogućiti povećanje kapaciteta u budućnosti.

Ekonomska otpornost i održivost životne sredine

"Verujemo da će navodnjavanje igrati presudnu ulogu u ekonomskom razvoju celog regiona. Naša investicija u unapređenju modernih i pouzdanih rešenja za navodnjavanje i usluga na ovim tržištima, doneće kupcima dugoročnu dodatnu vrednost ekonomske otpornosti, dok se nosi sa izazovima klimatskih promena." dodaje Doris Štrohmajer, glavna operatvna direktorka za Centralnu Evropu i Balkan.

Detalji projekta:

Godina projekta:  2020

Ukupna površina navodnjavanja: 1000ha

Vrste useva za navodnjavanje:  paradajz, organski nar, krastavac.

Sistemi cevovoda: standardna traka za kapanje 5700km ( 17 i 22 mm) ; 304 km prilagođen PC - traka za kapanje (16mm); vodovod za PN i LDPE 426,5km; 8,9km PE100 cevovoda; fitinzi, filteri,          .                               ventili,vijci, adapteri,itd.

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera