Share:

Ponosni na najniže rezultate!

15. april 2020.

Pipelife grupa je u 2019.godini postigla mnogo rekordno visokih rezultata, ali takođe i REKORDNO NIZAK zbog kog smo veoma srećni i ponosni: dok je naš cilj u poslovanju uvek bio rastući broj, za neke bismo uradili sve kako bi ih doveli do minimuma, kao što je broj povreda na radu. Zahvaljujući velikoj posvećenosti poslovnih rukovodilaca i lokalnih menadžerskih timova, kao i uvođenju snažnih sigurnosnih alata, na dobrom smo putu da zaštitimo ono što čini Pipelife: nas, ljude, "Pipelifere".

Portrait of little builder in hardhats with hammer working outdoors. Childhood concept

Šta činimo kako bi smo zaštitili naše zaposlene

1. Jedan od naših najjačih preventivnih alata je verovatno naša bezbednosna aplikacija. Svi u Pipelife-u imaju pristup ovom alatu za prijavljivanje opanosti. Kako to funkcioniše? Zapravo, kad god neko uoči opasnost, brzo i lako može da prijavi, tako da se nesigurne situacije mogu otkloniti pre nego što se desi bilo šta loše. 

2. Programi interne revizije, koji sadrže unakrsnu reviziju i samoprocenu, postoje u svim Pipelife organizacijama. Programi su usmereni na 5S-zakon:

5S označava 5 japanskih termina koji počinju slovom  "s". Sledeći jednostavan princip organizacije radnog mesta, ne samo da nam omogućava efikasniji rad, već i jasno sprečava da se nesreće dešavaju.

Seiri: odvojiiti potrebne alate, delove i uputstva od nepotrebnih materijala i uklonii nepotrebne materijale.

Seiton: uredno odredite alate i delove radi jednostavnije upotrebe.

Seiso: sprovedite kampanju čišćenja.

Seiketsu: svakodnevno održavati seiri, seiton i seiso, radi održavanja radnog mesta u besprekornom stanju.

Shitsuke: formirati naviku i uvek slediti prva četiri "s".

3. Daljnje korisno sredstvo je program saradnje u ponašanju, u kojem lokalni menadžeri, zajedno sa osobljem iz proizvodnje traže rešenje za uklanjanje opasnog ponašanja u radnim procesima. 

Koja reč i od našeg menadžera za bezbednost i zdravlje

"Mnogo više radimo, ali ovo su neke od glavnih mera koje imamo!", kaže Dejvid Graham, menadžer za bezbednost i zdravlje. "Veoma smo srećni zbog napretka, ali naravno da ne želimo da neko bude povređen. Da bi smo povećali bezbednost, verujem da se moramo fokusirati na proaktivno merenje onoga što je dobro učinjeno kako bi se sprečile nesreće, a ne na brojanje incidenata. Takođe, moramo učiti jedni od drugih, deleći primere iz prakse, ali i razgovarajući o izazovima!"

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera