Otpadne vode

Pro-rg slivnici za kišnicu

11. фебруар 2021

Svrha uličnih slivnika je da apsorbuju kišnicu koja teče niz ulične jarke i da je regulišu i odvrdu do odgovarajuće ulice ili kanala za sakupljanje.

Predviđeni su uređaji za zadržavanje - metalne ili plastične kante, visine 0,3m ili 0,6m i prečnika 0,35m. Njihova namena je zadržavanje otpada (lišća, štapića, papira, itd.) koji zajedno sa kišnicom ulaze u kanalizacionu mrežu.

Materijal koji se koristi za telo, dno šahta i izlaz za išnicu, je polipropilen (PP), koji garantuje: 

  • veliku čvrstoću modula;
  • visoku elastičnost ;
  • visoka otpornost na abraziju i visoke temperature;
Drainage installation
Prakto manhole installtion

Prednosti polipropilenskih kišnih slivnika u osnosu na betonske:

  • vodonepropusnost;
  • jednostavan transport, ugradnja i rukovanje;
  • mogućnost teleskopskog poklopca;
  • mogućnost izrade prema visini zahtevanoj projektom;
  • PRO-RG šahtovi za kišnicu mogu se napraviti do visine koju zahteva kupac;
  • brzo i lako podešavanje visine samog slivnika

Tokom proizvodnje PRO-RG slivnika poštuju se zahtevi za projektovanje šahtova za kišnicu prema standardu EN 1433.

Šahtovi za kišnicu napravljeni su sa ulaznom rešetkom, prema EN 1623.

Otpadne vode

Pogledajte ostale kanalizacione sisteme & rešenja

11. фебруар 2021
manhole-regensburg

Šahtovi & okna

Raineo - Flood becomes fiction

Upravljanje olujnim vodama

Eko sistemi

profos pump station

Pumpne stanice

Kanalizacioni cevovodni sistemi

Zajednice širom sveta oslanjaju se na kvalitet, uslugu i stručnost Pipelife

Mi smo jedan od najvećih svetskih proizvođača plastičnih cevnih sistema za infrastrukturu, unutrašnje instalacije u objektima i navodnjavanje zemljišta. Smešteni u 27 zemalja, omogućavamo sadašnjim i budućim generacijama širom sveta siguran, zdrav i bezbrižan život.

pipelife-mapa-sa-predstavništvima

Kontaktirajte nas

Milica Tošić

Rukovodilac prodaje

Share:

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera