Snabdevanje vodom

Aqualine RC

11. фебруар 2021

PE100 - cevovodi od polietilena (PE)

Šta je PE100? 

PE100 RC predstavlja usavršenu razradu dokazanog sirovinskog materijala PE100. Daje izuzetno visoku otpornost na visokokoncentrisano opterećenje i sporo širenje pukotina, što se ogleda u nazivu PE100RC (resistance to cracking). Svojom dokazanom otpornošću na pucanje prilikom udara posebno su prilagođene povećanim zahtevima prilikom postavljanja. Otpornije su na spoljašnje udare kao što su ogrebotine, udubljenja, koncentrrisani pritisak i deformacije, a da pri tom ne gube zahteve koji važe za cevovode pod viskom pritiskom.

Classic PE 100 pipe for potable water supply
Classic PE Pipe
PE Pipe
Logo Aqualine
Pipelife Aqualine PE 100 RC pipe potable water supply
Aqualine PE 100 RC pipe on the ground

Materijal:                         PE100 RC kompaktna polietilenska cev

Standard:                         Cev ispitana i atestirana u skladu sa ONOM EN 12201

Nominalni pritisak:       PN10 SDR17 faktor sigurnosti C=1,25

                                            PN16 SDR11 faktor sigurnosti C=1,25

Boja:                                   Crna cev sa duplim plavim trakama

Oblik isporuke:               12-metarske šipke u pakovanju, sa zaptinim kapama na krajevima

*proizvedene u Austriji

  • Infrastrukturni sistemi - snabdevanje vodom, gasom, odvođenje atmosferskih i kanalizacionih voda, kanalizacije pod pritiskom, zaštita telekomunikacionih i optičkih kablova. 
  • Industrijka primena - za potisne cevovode za pumpne sisteme, za prenos različitih fluida, goriva, itd.
  • Poljoprivreda - sistemi za navodnjavanje i rasprskivanje,
  • Nestandardna primena - cevovodi na teškim i kamenitim terenima.

Uštedite na inertnim materijalina, ne na cevima!

  • Visoka otpornost prilikom sporog širenja pukotina
  • Izuzetno dobra otpornost na visoka i koncentrisana opterećenja
  • Bez upotrebe inertnih materijala za postavljanje
  • Dug radni vek, čak i pri teškim uslovima
  • Odgovaraju svim važećim standardima
  • Odgovarajuće su za različite primene i načine postavljanja, zahvaljujući odličnom kvalitetu materijala.

Spoljašnji prečnik (mm) PN 6 (SDR 26)
Debljina zida
PN 6 (SDR 26)
Masa kg/m
PN 10 (SDR 17)
Debljina zida 
PN 10 (SDR 17)
Masa kg/m
PN 12,5 (SDR 13,6)
Debljina zida 
PN 12,5 (SDR 13,6)
Masa kg/m
PN 16 (SDR 11)
Debljina zida 
PN 16 (SDR 11)
Masa kg/m
20 - - - - - - 2,0 0,12
25 - - - 0,77 2,0 0,15 2,3 0,17
32 - - 2,0 0,19 2,4 0,23 3,0 0,28
40 - - 2,4 0,29 3,0 0,36 3,7 0,43
50 2,0 0,31 3,0 0,45 3,7 0,55 4,6 0,67
63 2,5 0,49 3,8 0,72 4,7 0,87 5,8 1,05
75 2,9 0,67 4,5 1,01 5,6 1,24 6,8 1,47
90 3,5 0,98 5,4 1,46 6,7 1,78 8,2 1,47
110 4,2 1,43 6,6 2,17 8,1 2,63 10,0 3,16
125 4,8 1,84 7,4 2,77 9,2 3,39 11,4 4,1
140 5,4 2,33 8,3 3,48 10,3 4,24 12,7 5,11
160 6,2 3,05 9,5 4,54 11,8 5,54 14,6 6,71
180 6,9 3,8 10,7 5,75 13,3 7,03 16,4 8,49
200 7,7 4,71 11,9 7,09 14,7 8,62 18,2 10,5
225 8,6 5,92 13,4 8,99 16,6 10,9 20,5 13,2
250 9,6 7,34 14,8 11,0 18,4 13,5 22,7 16,3
280 10,7 9,15 16,6 13,8 20,6 16,9 25,4 20,4
315 12,1 11,7 18,7 17,5 23,2 21,4 28,6 25,9
355 13,6 14,7 21,1 22,3 26,1 27,2 32,2 32,8
400 15,3 17,7 23,7 28,2 29,4 34,4 36,3 41,7
450 17,2 23,6 26,7 35,7 33,1 43,6 40,9 52,8
500 19,1 29,1 29,7 44,2 36,8 53,8 45,4 65,1
560 21,4 36,5 33,2 55,3 41,2 67,5 50,8 81,5
630 24,1 46,3 37,4 70,1 46,3 85,3 57,2 103,3

Cevi Aqualine RC se proizvode u skladu sa zahtevima standarda SRPS EN 12201

Ispitivanja cevi se sprovode u skladu sa zahtevima ÖVGW/GRIS PW 405/1. Upisana su u spisak ÖVGW - marke kvaliteta. (mišljenje PW405 i PAS1075).

Kontaktirajte nas

Milica Tošić

Rukovodilac prodaje

Share:

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera