Otpadne vode

Pragnum infrastrukturne kanalizacione orebrene cevi od polietilena

09. март 2021

Pipelife Pragnum orebrene cevi od polietilena, dopunjuju spektar profilisanih polipropilenskih cevi cevnog sistema Pragma®, prečnika od DN/ID 1100 do DN/ID 3000, kao i nestandardnim prečnicima DN/ID 700 i DN/ID 900.Isto tako, sistem Pragnum dopunjuje asortiman revizionih šahtova tipa PRO, i koristi se za izgradnju revizionih šahtova za inspekciju kanalizacionih sistema prečnika cevovoda većeg od DN/ID 600.

Otpadne vode

Prednost Pragnum sistema

09. март 2021

Cevi sistema Pragnum se proizvode u dve etape. U prvoj etapi se ekstrudira cev glatkih zidova. Tokom druge etape, na nju se namotava profil. Ova metoda omogućava proizvodnju velikih prečnika do DN/ID 3000. Korišćenjem različitih konfiguracija profila i učestalosti namotaja, mogu se nabrojati cevi različite prstenaste krutosti od SN4 do SN32. Efektivna dužina cevi je 6m.

Potable water product mood picture

Prilikom proizvodnje cevnih sistema Pragnum koristi se polietilen. Osnovni razlog za upotrebu polietilena je činjenica, što ovaj materijal dozvoljava elektrofuziono zavarivanje spojnica (mufova). Ova metoda spajanja cevi je vrlo važna za cevne sisteme prečnika većeg od DN/ID 1000, jer najbolje garantuje vodonepropusnost sistema.

 • Otpornost na abraziju
 • Hemijska otpornost (od pH2 do pH12)
 • Otpornost na visoke temperature (45°C pri stalnom protoku i do 60°C pri trenutnom protku)
 • Otpornost na udarce – u skladu sa DIN 16961-2. 
 • Omogućava proizvodnju cevnih sistema različite poprečne čvrstine prstenova od SR24≥2 kN/m² do SR24≥125 kN/m² 
 • Nestandardna prstenasta krutost od 2 do 32 kN/m²
 • Jednostavan transport. 
 • Brza i jednostavna montaža. 
 • Jednostavno sečenje i krojenje
 • Ugrađena spojnica (muf) za elektrofuziono zavarivanje
 • Garantuje vodonepropusnost sistema u opsegu do +0,5 bara
 • Mala masa
 • Dug životni vek
 • Mala apsolutna hrapavost
 • Visoka hidraulička provodljivost
 • Svetla unutrašnja površina, za lakšu inspekciju
 • Očuvanje celovitosti sistema kod lesnih i slabo nosivih zemljišta.

Drveni žig s natpisom ovjereno.

Sistem Pragnum se proizvodi i odgovara zahtevima standarda SRPS EN 13476-3:2008 " „Sistemi cevovoda od plastičnih masa za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska - Sistemi cevovoda sa višeslojnim zidom od neomekšanog polivinilhlorida (U-PVC), polipropilena (PP) i polietilena (PE) - Deo 3: Specifikacije za cevi i fitinge sa glatkom unutrašnjom i profilisanom spoljašnjom površinom i sistem, tip B“ i DIN 16961. On je primenjiv uz postojeće standarde i propise za projektovanje kanalizacionih sistema: „SRPS EN 752:2008 Kanalizacioni sistemi izvan objekata“

Cev: DIN 16961, EN 13476-1 ili pri narudžbini ASTM F 894 NBR 7373 JIS K 6780

Statika: ATV A 127 ISO 9969

Hidraulika: ATV A110

Instalacije: N 1610

Zavarivanje: DVS 2207

 

Sistem Pragnum je namenjen za gravitaciono odvođenje: 

 • Vode iz domaćinstva 
 • Industrijskih voda 
 • Kišnice 
 • Mešovitih otpadnih voda 

Sistem Pragnum nalazi svoju primenu u izgradnji: 

 • Revizionih šahtova PRO-PRAGNUM 
 • Rezervoara 
 • Kanalizacionih pumpnih stanica PROFOS  
 • Slivnika 

Ekologija i reciklaža

Kao i svaku plastiku i polietilen je moguće reciklirati. Korišćenjem reciklirane plastike za dobijanje novih proizvoda obezbeđuje se manja emisija štetnih gasova u procesu proizvodnje i bitno smanjuje zagađivanje životne sredine. Smanjuje se količina otpada koji se u prirodi teško razgrađuje. Takođe, proizvodi od reciklirane plastike su znatno jeftiniji, jer su sirovine od kojih se prave jeftine.

Erde in unseren Händen - Umweltschutz

Otpadne vode

Vesti i projekti

09. март 2021

Zajednice širom sveta oslanjaju se na kvalitet, uslugu i stručnost Pipelife

Mi smo jedan od najvećih svetskih proizvođača plastičnih cevnih sistema za infrastrukturu, unutrašnje instalacije u objektima i navodnjavanje zemljišta. Smešteni u 27 zemalja, omogućavamo sadašnjim i budućim generacijama širom sveta siguran, zdrav i bezbrižan život.

pipelife-mapa-sa-predstavništvima

Pogledajte ostale infrastrukturne kanalizacione sisteme

09. март 2021
Sewage pipe small bundle PVC

PVC KG cevni sistemi

PLK_Pipelife-PP-Master

PP Master

Kanalizacja Pragma +ID

Pragma - PP korugovane cevi

pp mono

MONO

Kontaktirajte nas

Milica Tošić

Rukovodilac prodaje

Share:

Preuzimanja

Ovde možete preuzeti kataloge, brošure, ateste i detalje.

Pronađite našeg distributera