Choose your region
Kontakt |  Srbija
Menu

Visokogradnja

Grejanje i hlađenje

Radopress

Kod plafonskog i zidnog grejanja/hlađenja koriste se PE-RT-EVOH cevi koje se nalaze u gipsu na zidu ili plafonu i koje se koriste za razmenu toplote sa vazduhom u prostoriji. One se pričvršćuju za zid pomoću šina za pričvršćivanje.

Cevi od Pex-Al-Pex i/ili PE-RT-AL-PE-RT se koriste za povezivanje cevnih zmija sa razdelnikom i sabirnikom.

Cevi Radopress imaju 5-slojnu strukturu, tako što su unutrašnji i spoljašnji sloj izrađeni od umreženog polietilena PE-X, sa odličnom hemijskom otpornošću, otpornom na koroziju i na stvaranje kamenca. Središnji sloj je od aluminijuma, koji garantuje manju temperaturnu dilataciju, 100% difuzionu barijeru, veliku otpornost na pritisak i zadržavanje izabranog oblika cevi.
Debljina aluminijumskog sloja je 0,2 mm. Uz pomoć adhezivnog sredstva u dva vezivna sloja se ostvaruje veza između polietilenskog i aluminijumskog sloja.

Cevi PE-RT-EVOH se zrađuju se u prečniku D10 x 1.3 mm, a Pex-Al-Pex ili PE-RT-AL-PE-RT cevi u za distribuciju  u D20 x 2.0 mm.

Cevi Radopress se mogu spajati uz pomoć fitinga sa standardnim navojima ili pomoću
presfitinga Radopress – sa patentovanim spojnim čaurama. Pipelife nudi kompletan
spektar fitinga, razdelnika, izolacija i druge opreme za grejanje.

Prednosti presfitinga Radopress:
● Brza i jednostavna montaža.
● Garantovana nepropustljivost veze – nije potrebno periodično pritezanje fitinga,
zbog „puzanja“ materijala.
● Mogućnost postavljanja u malter ili ispod monolitnih materijala.


Dodatne informacije

Slojevi
Namotajcevi
Razdelniksabirnik
PresekPPSUfiting
RadiusLukova
plafon