Choose your region
Kontakt |  Srbija
Menu

Korporativna društvena odgovornost

Pipelife u svetu – Maj 2013

Nacionalni timovi za reagovanje u vanrednim situacijama

Tokom predhodne dve godine Crveni Krst Srbije je formirao i obučio dva Nacionalna tima za reagovanje u vanrednim situacijama za slučajeve ekstremnih zimskih uslova i poplava. Ovi se timovi sastoje od 40 volontera Crvenog Krsta koji su locirani u 5 regija (Beograd, Užice, Bajina Bašta, Sjenica i Brus).


Zadatak ovih timova je da sprovedu evakuaciju, raspodele humanitarnu pomoć i pruže pomoć licima koja su pogođena katastrofom, kao i da budu podrška zvaničnim vladinim službama u slučaju vanrednih situacija.


Iskustvo ovih timova pokazuje da bi njihove reakcije u prošlosti bile efikasnije da su imali uređaje za radio komunikaciju između članova tima, kao i sa zvaničnim vladinim službama koje reaguju u slučaju opasnosti.


Nabavka radio-komunikacionih uređaja uz podršku Pipelife Grupe će obezbediti  treniranim volonterima Crvenog Krsta Srbije u ovim uslovima da budu efikasniji i operativniji na terenu. Efikasnost tima, podržana donacijom Pipelife-a, imaće uticaj na dostavljanje humanitarne pomoći za ugroženo stanovništvo koje raspodeljuju trenirani volonteri Crvenog Krsta.

 

Detaljnije informacije o ovom projektu na nivou cele grupe možete pronaći na www.pipelife.com

CSR-May13-500-1
CSR-May13-500-2