Choose your region
Kontakt |  Srbija
Menu

Visokogradnja

Vodovod i kanalizacija

Radopress

Cevi Radopress imaju 5-slojnu strukturu, tako što su unutrašnji i spoljašnji sloj izrađeni od umreženog polietilena PE-X, sa odličnom hemij skom otpornošću, otpornom na korozij u i na stvaranje kamenca. Središnji sloj je od aluminij uma, koji garantuje manju temperaturnu dilatacij u, 100% difuzionu barijeru, veliku otpornost na pritisak i zadržavanje izabranog oblika cevi.
Debljina aluminij umskog sloja je 0,2 mm. Uz pomoć adhezivnog sredstva u dva vezivna sloja se ostvaruje veza između polietilenskog i aluminij umskog sloja.

Izrađuju se u prečnicima od D 16 x 2.0 mm do D 63 x 4.5 mm.

 

Radopress ima široku primenu u transportu tople i hladne vode za domaćinstva.
Karakteristike ovog sistema ga čine cenjenijim po mnogo čemu u odnosu na PP-R cevi
i fitinge:
●Veoma brza i jednostavna montaža, upotreba manje količine fitinga zbog
fleksibilnosti cevi
●Velika sigurnost sistema kao posledica kvaliteta proizvoda i manje kritičnih tačaka
(tamo gde postoje fitinzi)
●Higijenski testiran proizvod za pijaću vodu; nakon proizvodnje, cevi Radopress se
obavezno tehnolološki ispiraju


Dodatne informacije

Slojevi
Spratovi